Årets trofæaften blev indledt af formanden som bød Carsten Riis Olesen fra Danmarks Jægerforbund og medlemmerne velkommen til aftenens foredrag og trofæafstemning. Efter velkomsten var der lidt socialt samvær på kryds og tværs medens der blev delt stemmesedler ud til de forskellige kategorier af trofæer der kunne stemmes på.

I år var der 3 kategorier at vælge imellem: Bedste Danske buk, bedste udenlandske trofæ samt det sjoveste trofæ (blandt alle de præsenterede trofæer). Der skulle stemmes mellem 7 danske bukke og 6 udenlandske trofæer. Medens stemmerne blev talt op af var der igen tid til lidt small talk og en forfriskning inden følgende vindere blev præsenteret:

  • Vinderen af Bedste Danske buk blev – Ole Nørskov med hoved monteret seksender
  • Vinderen af Bedste udenlandske trofæ blev – Bo Gaardmand med vortesvin fra Afrika
  • Vinderen af Det sjoveste trofæ blev – Hans Otto Rasmussen med abnorm råbuk fra Polen

Alle vinderne fik en præmie samt lejlighed til at fortælle om Deres jagtoplevelse med trofæet og ønsket tillykke med resultatet af medlemmerne. På opfordring fra formanden fortalte et par af medlemmerne også om Deres specielle jagtoplevelse med nogle af de fremlagte trofæer.

Aftenens foredrag af Carsten Riis Olesen om Råvildtsyge og forvaltning af råvildt var et særdeles spændende og tankevækkende indlæg fra en af Danmarks dygtigste vildtbiologer. Om råvildtsygen på Fyn måtte Carsten erkende at der efter adskillige års intensivt arbejde med problemet endnu ikke fandtes et konkret spor at gå efter. Lignende studier af råvildtsyge i Frankrig og Sverige har heller ikke givet noget fingerpeg om årsagen. Man er faktisk på bar bund hvilket desværre åbner mulighed for alverdens mere eller mindre seriøse spekulationer.

Med hensyn til forvaltningen af råvildt var Carsten straks mere på fast grund og kunne fortælle om års studier og konsekvenser af forkert eller rigtig fodring samt afskydning. Generelt er tilstanden for råvildtet fornuftig, bortset fra Fyn, med en god tilvækst de sidste mange år. De sidste 2 år er der dog sporet en mindre tilbagegang som kan skyldes at mæthedspunktet er nået. Det vil de næste års indrapportering af afskydning vise. Som overordnet konklusion fra indlægget skal fremhæves følgende:

  • Råvildtet er drøvtygger og fodring, hvis det skal ske, skal derfor foregå med foder der er velegnet til en drøvtygger mave. F.eks. havre med skaller. Alt andet vil i værste tilfælde medføre underernæring, sygdom og døden. Husk hertil at hvis man fodre skal det fortsætte hele året uden at foderbeholderne eller hvad man nu bruger løber tør.
  • Afskydning af råvildt bør ske efter hovedreglen 1 buk + 1 rå + 2 lam forudsat at biotopen har en sund bestand af råvildt. Den bedste måde at vurdere bestandens tilstand på er ved af veje de afskudte lam om efteråret. Her bør et bukkelam ligge på kg 11+ og et rålam på kg 10+. Ligger vægten under disse gennemsnits tal tyder det på at bestanden mistrives. Det kan man ændre på ved at fodre noget mere eller afskyde nogle flere dyr.

Midtvejs i Carstens indlæg blev der serveret en let anretning af røget mørbrad med røre æg samt ost med radiser og hertil lun flute og drikkevarer efter eget behov. Tak til Carsten Vibholm, der havde sponsoreret bespisningen.

Ref.
Claus