Formanden bød velkommen til Rasmus A. Nielsen fra Danmarks Jægerforbund samt de 16 medlemmer der var fremmød til aftenens arrangement.

Herefter overtog Rasmus senen, og holdt et særdels relevant og spændende foredrag om terræn- og vildtpleje. Der var også mulighed for at stille spørgsmål til Rasmus.

Efterfølgende skulle vi beskue og bedømme de mange fine trofæer som var medbragt til aftenen. Alle stemmesedlerne blev afleveret til Formanden og resultatet blev som følger:

  • Bedste danske buk leveret af Steen Schouborg
  • Bedste danske hjort leveret af Michael Nielsen
  • Bedste udenlandske trofæ leveret af Peter Thisgaard (Råbuk fra Polen)
  • Den sjove leveret af Jens O Pedersen (en dåhjort fra Meilgaard)

 

 

 

Endvidere blev der vist en fald-kronhjort opmålt til en til bronze samt en flot dåhjort opmålt til sølv, begge fra Meilgaard samt mange andre.

Alle vinderen fik en flaske rødvin.

Sidst på aftenen var foreningen vært ved en let anretning som blev flittigt besøgt.

Knæk & Bræk
Gert Thomasen

 

PDF bilag: Referat Fra Trofæaften 2020