Formanden bød velkommen til Jesper Kjær illmand fra Danmarks Jægerforbund samt de 18 medlemmer der var fremmød til aftenens arrangement.

Indledningsvis skulle vi lige beskue og bedømme de 9 opsatse som var medbragt til aftenens trofæ fremvisning. Af de 9 opsatse var der 7 fra Danmark og 2 fra Udlandet og blandt disse skulle den sjoveste også findes. Til sidst blev stemmesedlerne afleveret til Formanden.

 

 

Herefter overtog Jesper senen, og leverede et særdeles interessant foredrag om Mårhunden, dens udbredelse i Danmark samt de regulerings muligheder der for nuværende gælder.

Fra Jesper indlæg kan jeg bl.a. nævne at Mårhunden oprindelig stammer fra Østasien men blev omkring 1950 udsat i den vestlige del af Rusland for at fremme pelsdyr jagten. Herfra har den bredt sig til hele Europa. Mårhunden blev først opserveret i Danmark i slutningen af sidste århundrede.

Siden da er det gået stærkt med udbredelsen i Danmark bl.a. fordi Mårhunden bliver tidlig kønsmoden og oftest få 10-12 hvalpe pr. kuld. Mårhunden findes dog ikke på Bornholm, Sjælland og sikkert endnu ikke på Fyn. Hertil er den alt spisende, svømmer udmærket og kan tilpasse sig forskellige miljøer. I dag regner man ned at der 4.000-5.000 Mårhunde i Danmark.

Udover ovennævnte egenskaber er Mårhunden også bærer af rabies og en for mennesker farlig bændelorm. Begge dele kan overføres fra Mårhunden til husdyr og mennesker. Derfor tilrådes det på det kraftigste at benytte engangshandsker i omgangen med døde Mårhunde.

Regulerings mulighederne er blevet lempet så næsten alle midler må tages i brug for at regulere Mårhunden. F.eks. nattejagt, kunstig lys, fælder, fodring med henblik på nedskydning m.v. Der er dog visse ting som IKKE er tilladt. F.eks. elektroniske natkikkert samt gift. Det skal derfor anbefales at man sætter sig ind i reglerne før man begynder på reguleringen.

Efter Jespers’ indlæg serverede foreningen kaffe medens Carsten fra Vibholm Guld og Sølv sponsorerede kagen, medens Formanden offentliggjorde resultatet af opsats bedømmelserne.

Følgende vindere fik en flaske vin som præmie for der opsats:

  • Bedste Danske buk:                Mogens Hastrup
  • Bedste udenlandske buk:        Steen Scouborg Jensen
  • Den sjoveste buk:                    Jens Skovmand

 

 

Som afslutning på en rigtig god aften takkede Formanden Jesper for indlægget, med 3 flaske rødvin og de fremmødte medlemmer for god ro og orden.

Knæk og bræk
SSJ

PDF bilag: Referat Fra Trofæ Og Mårhundeaften 2019