Med denne overskrift blev foreningens medlemmer sammen med medlemmerne fra Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå Jagtforening, inviteret til klubaften hos Nystrøm & Krabbe, mandag den 04. april 2022, for via en internetforbindelse, at få en førstehånds orientering om status på Afrikansk Svinepest hos vildsvin.

Ca. 30 gode jægere mødte op denne mandag aften, hvor personalet hos Nystrøm & Krabbe samtidig havde tændt grillen, så alle kunne nyde Risskov Slagterens lækre pølser.

Forretningen var åbnet, og gode handler kunne ordnes over disken inden Dr. Carl Gremse, der er udnævnt af den tyske delstat Brandenburg til at varetage bekæmpelsen af ASP, kunne tone frem på skærmen i forretningen.

Med teknikkens og personalets hjælp hos Nystrøm & Krabbe, lykkedes det at få en god orientering om indsatsen i Brandenburg for at bekæmpe denne ærgerlige sygdom.

Det var en meget spændende og interessant gennemgang, der viste omfanget af den indsats de tyske myndigheder har sat i værk for at komme denne sygdom til livs.

Skødstrup Sogns Jagtforening takker Ebbe Johansen for at formidle kontakten til Dr. Carl Gremse og til Nystrøm & Krabbe for at stille lokaler til rådighed.

Med jæger hilsen
Referent
Kjeld Nørgaard

PDF bilag: Referat Fra Klubaften Hos N&K 2022