Den 16. maj kl. 10,00 mødtes 16 friske og glade medlemmer i klubhuset til det traditionelle Bukketræf.

Igen i år faldt den 16. maj på en almindelig arbejdsdag. På trods af det, var der alligevel 16 medlemmer, til den nybryggede kaffe med rundstykker en lille klar til halsen og det lækre pålæg, sponsoreret af Peter Thisgaard, fra Risskov Slagteren.

Selv om vejret på dagen var perfekt var det så som så med resultatet. Peter Thisgaard var den eneste der havde været heldig og skyde en buk. Da vi havde fået stillet den værste sult, blev hver enkelt deltager bedt om at fortælle om hvad der var set, hørt og sket under jagten.

PS: På grund af arbejde deltog Peter ikke i hyggen.

Der var blevet set en del dyr på revirerne. Råvildt, dåvildt, harer, ræv samt de sædvanlige fugle. Så alle havde alligevel får en oplevelse ud af den tidlige morgenstund.

Vi gentager succesen til næste år den 16. maj kl. 10.00 i jagthytten.

Med Jæger hilsen
SSJ
Gert Thomasen

PDF bilag: Referat Fra Bukketræf 2023