Jægerrådets årsmøde
Afholdt på Kontaktstedet Kragelund, Dybrovej 21, 8270 Højbjerg.

Dagsorden:

 1. Velkomst v. formand Ole Madsen
 2. Valg af dirigent
 3. Formalia – valg af referent og stemmetællere
 4. Beretning om Århus Jægerråd og Jægerrådets aktiviteter v. Ole Madsen
 5. Pause – madder – kaffe- øl/vand
 6. Råvildtet – oplæg v. skovfoged og vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus
 7. Valg af 6 delegerede og 4 suppleanter til Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab (10/6 2023)
 8. Oplæg ved HB- medlem Torben Schultz Jensen og form. for kreds 3 Raider Lænø
 9. Lodtrækning om jagter på kommunale arealer
 10. Evt
 11. Afslutning

  Velkomst v. formand Ole Madsen.

Velkommen til årsmødet for Århus Jægerråd. Jeg har set frem til i aften med mulighed for at præsentere de aktiviteter vi har haft i gang i Århus Jægerrådets område. Vi er 1717 medlemmer.

Jeg indledte med en intro fra DJ – og jeg ved godt at alle i der sidder her i aften har jagttegn, og er medlemmer, men introen giver et meget godt indblik i hvad vi alle kan bruge vores forening DJ til.

Jeg vil gerne byde særligt velkomst til Reidar Lænø og Torben Schulz, der er vores kredsrepræsentant og HB medlem.

Velkommen til Jesper Brixen, der er politisk konsulent i Danmarks Jægerforbund – han vil tage ordet under evt. og introducere sig selv og sit arbejde med lokal interessevaretagelse i DJ og velkommen til vildtkonsulent Lars Bruun Hansen, fra Naturstyrelsen i Søhøjlandet og endelig velkommen til Jens Ove Pedersen, der er jægerrådsformand i Randers. Jens Ove har spurgt om han måtte lytte med og evt. få inspiration til deres møder.

Vores indlægsholder Sandor Hestbæk Markus, der er vildtkonsulent og Skovfoged i Kronjylland er forsinket på grund af et andet møde og forventes at være her omkring kl. 1930., så vi justerer lidt i programmet.

På et tidspunkt holder vi en kort pause, hvor vi kan forsyne os med en bid brød, sodavand/øl og kaffe.

Årsmødet forventes afsluttet senest kl. 22.00, og vi vil lægge meget vægt på at få mødet afviklet inden for tidsrammen i respekt for den demokratiske proces. Håber på at vi får en god aften med masser af spørgelyst.

 1. Valg af dirigent:

Jægerrådet foreslår Christian Johansen – er der andre forslag ellers valgt.

Jeg vil hermed overlade podiet til Christian.

 1. Formalia – valg af referent og stemmetællere

Lars P. valgt til referent.

Til stemmetæller er valgt: Kaj Nickolaj Arthur

 1. Beretning om Århus Jægerråd og Jægerrådets aktiviteter v. Ole Madsen.

Set i Jægerrådets sammenhæng har det været et spændende år med masser af aktiviteter og større og mindre arrangementer i foreningerne.

Vi har haft en række jægerrådsmøder i løbet af året og der er et flittigt fremmøde – tak for det – det er med til at gøre arbejdet som formand inspirerende.

Vi startede med at konstituere os i februar, hvor Arthur blev valgt som næstformand, Christian Johansen fortsatte som Grønt Råds rep. Og Lars Pang tog opgaven som mødereferent.

Til almindelig orientering kan jeg oplyse at vi er 1717 DJ medlemmer i Århus Jægerrådets område – en svag tilbagegang på få medlemmer.

Forretningsorden.

Vi har fået udarbejdet en forretningsorden for jægerrådet, som en rammeaftale for vores jægerrådsarbejde.

Foreningskonsulent og foreningsvejledere

Vi havde på det seneste jægerrådsmøde besøg af Anders Bang Eskildsen, der er DJ foreningsvejleder. Anders fortalte

om opbygningen af et værktøj fra DJ, med en landsdækkende foreningskonsulent, og en række foreningsvejledere,

der er tilknyttet de 8 kredse. Der er 2 vejledere i vores kreds og Anders dækker vores område. Oplæg fra ABE omkring hvad foreningskonsulenterne kan hjælpe med.

De stiller ingen krav, men lytter til behov. Ikke alt kan de tage sig af, men henviser evt. til andre i DJ. Der er lavet en foreningshåndbog – ny rigtig god DJ-hjemmeside med vejledning på vej.

Der tages kontakt til alle foreninger i det nye år. Hans generelle indtryk var at samarbejdet de lokale foreninger imellem er godt. Emner, der blev drøftet med Anders var : Evt. brug DJ-konto i stedet for banken. GDPR betyder – Regler for brug af personfølsomme oplysninger, en EU lov, der trådte i kraft 2019.

Alle jagtforeninger er forpligtet til at have en GDPR politik på plads.

Forventninger og stående udvalg i Jægerrådet.

Vi har brugt et jægerrådsmøde på at snakke om hvilke forventninger vi hver især har til arbejdet i Jægerrådet, og har afdækket hvilke udvalg vi har i Jægerrådet, hvad deres opgaver var, og hvem der var ansvarlige for dem.

Hovedforventninger til jægerrådsarbejdet var – erfaringsudveksling – gode ideer og inspiration – og måske få snakket om muligheden for at samarbejde om nogle mere tværgående projekter.

Af udvalg kan følgende nævnes:

Nyjægerudvalg: ansvarlig – Nikolaj Kjærgård.

Kommunale jagter: ansvarlig og fordeling – Lars Pank, Christian, Dan, Poul Erik Borg og jeg.

Reguleringsudvalg: ansvarlig og fordeling – Poul Erik, Stig og Christian.

Skibby skydebane: Ansvarlig Sandro.

Arrangementer i Århus Jægerrådets område.

Af større aktiviteter i Jægerrådets område kan jeg især nævne Food Festivalen på Tangkrogen i Århus i starten af september.

Det var et arrangement, der blev arrangeret af Århus Jægerråd og resten af kreds 3 og flere andre jægerråd i kredsen blandt andet Horsens og Skanderborg deltog aktivt.

Det løb over 4 dage med deltagelse af 45 – 60 jægere med opstilling af stor kreds 3 DJ stand torsdag aften, og så kørte vi ellers på med skinning af dådyr, tilberedning af smagsprøver af blandt andet professionelle kokke, og forklaring for tilskuerne hvad det hele gik ud, på krydret med jagthornsblæsning primært fra Aros Jagthornsskole..

Vi havde rigtigt mange tusind interesserede forbi standen inden vi søndag aften kunne bryde standen ned igen, og afslutte. Vi havde rigtig stor hjælp fra vores Bliv naturligVis unge gutter, der deltog alle 3 dage. Vi var rigtig møre, da vi nåede afslutningen, men en kæmpe oplevelse rigere.

Et projekt, der viser vi kan meget når vi står sammen i kreds 3 og Århus Jægerråd, trækker på fælles erfaringer og trækker igennem.

 

Jeg har fået tilsagn fra Kreds 3 om at bestyrelsen er positive over for at vi laver et lignende arrangement i år, så sig endeligt til – alle kræfter er velkomne, og det er en oplevelse, der godt kan anbefales.

Vi har nu en rigtig god drejebog med erfaringer og en plan, og kan forberede det bedre i år.

Endnu engang tusind tak for den kæmpe indsats mange af jer leverede.

Af andre aktiviteter kan nævnes følgende:

Rågeregulering og kommunale jagter i Århus Jægerråd – Poul Erik Borg

I 2022 var der 94 jægere, der deltog i rågeregulering af 17 områder med i alt knap 1.000 reder. Hvor mange fugle, de skød, ved jeg ikke, men jeg prøver at få tallet til på onsdag.

I Lisbjerg blev der skudt 2 bukke i foråret, og der er ikke skudt hverken rå eller lam i efterår/vinter.

I Malling blev der skudt 2 bukke i foråret, og der har været afholdt mark- og andejagt, men der er Niels Peter Emdal, der styrer det.

Der blev ialt afviklet 106 jagter + rågereguleringen.

Vi forventer at have det samme antal i 2023 og vi vil fordel 40 af jagterne ved lodtrækning i aften og resten bliver efterfølgende delt ud til jagtforeningerne.

Mårhunderegulering – Stig.

Opsummering af mårhunde – indsatsen vi har reg 110 mårhunde i 2022.

Generelt er interessen faldene i takt med bestanden ikke er så voldsom mere.

Jeg (stig) forsætter med 7 aktive kamera og pt 3 aktive pladser.

Har talt med naturstyrelsen og vi opstarter medio april i true skov og i Trige foreløbig 2 pladser, så må vi se om der er behov for flere.

Skovfogeden havde set adskillige mh sidste år.

Vi modtager 1000 kg fiskepiller ca april så der er lidt at dele ud af.

Nyjægerudvalget – Nikolaj.

Vi har i nyjægerudvalget i samarbejde med Aarhus kommune arrangeret 2 fællesjagter på Moesgaard. Flot deltagelse med mange nyjægere fra flere forskellige foreninger.

Flotte parader.

 1. jagt:

3 fasaner og 2 bekkasiner på paraden.

 1. jagt:

2 snepper, 4 rådyr, 1 hare og 1 ræv på paraden.

Derudover har vi præsenteret os selv og talt til, måske kommende nyjægere, på både Aarhus Food festival og Studiestartsfest på Aarhus universitet.

Jydsk akademisk jagtforening – Nikolaj.

Vi har i Jydsk Akademisk jagtforening haft et begivenhedsrigt 25’ende forenings år i 2022.

Vi har indkøb ny båd, sat den i stand og nu fået bådplads til begge vores både på Fiskerivej i Aarhus. Vi har i foreningsregi arrangeret både havjagter, bukkejagt, jagtrejse til Tyskland, pramjagt og fælles kragejagt. Vi har afholdt julebanko med stor deltagelse, med sponsor præmier fra jagtbutikker i Aarhus. Og så har vi selvfølgelig fejret vores 25-års jubilæum med en fest.

Skibby Skydebane- Sandro.

Jægerne Aarhus har haft stor fokus på at afholde trænings skydninger, sende hold afsted til jagtfelt skydninger og dette vil også være fokus på dette næste år sammen med flere arrangementer hvor der vil være mulighed for at lære mere om skydning.

Solbjerg Jagtforening – Jakob.

Deltagelse ved Solbjergs 150 års jubilæums byfest. Skydning, oprydning, og naturligvis, andejagt i Astrup Mose.

Århus Standjagtforening – Anders.

I Aarhus Strandjagtforening har vi i 2022, med støtte fra Nordea fonden, købt en Mopa havjagtbåd, som vores medlemmer kan benytte til havjagt, fiskeri og andet. Derudover har vi holdt det årlige ‘Åben-båd’ arrangement i august, hvor alle interesserede kan komme og høre om havjagt og se havjagtbåde på nært hold. Vi har også afholdt 3 havjagture for nyjægere, hvor foreningens medlemmer lægger båd til og tager nyjægere med ud på havjagt. Flere nyjægere fik oplevet at nedlægge deres første edderfugl.

Malling Jagtforening – Peter.

Højdepunkt er, at 12 af foreningens medlemmer er inviteret med på jagt her den 22. januar hos et af vores medlemmer, som har lidt jagt. En god slyngeldag med hyggelig jagt. Det viser på bedste vis en af de fordele, man mange steder har som medlemmer af en lokalafdeling i Danmarks Jægerforbund.

Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå Jagtforening – Lars.

Vi har i alt afholdt 52 arrangementer i foreningen, lige fra hornblæsning, klubaftner, foredrag og flugtskydning.

Som noget nyt afholdt vi en familiesommerfest ved klubhuset, det var en succes med ca. 100 deltagere.

Der var følgende aktiviteter luftbøsseskydning, digital skydning, værksted med fremstilling af diverse souvenir, jagtsti for børn. Og så blev der tilberedt vildtmad af råvildt, fugle og ikke mindst råger.

Skødstrup sogns jagtforening – Michael

Trofæaften og Generalforsamling

Klubaften ved Nystrøm og Krabbe med online foredrag fra dr Carl Gremse om hvordan afrikansk svinepest behandles i Tyskland

Træning med riffel 2 gange og en lørdag med bukkemærke skydning

Obligatorisk riffelforløb

Løbende Hjort/gris Grenå

Hagltræning og pokalskydning

Høstfest i samarbejde med Skæring kirke

Vinsmagning

Økonomisk tilskud til 2 arrangementer fra Kreds 3.

Ud over det har jeg modtaget 2 anmodninger om økonomisk støtte til 2 arrangementer.

David Hansen

Et arrangement rettet mod lokale børn i forbindelse med rågeregulering i Lystrup Sønderskov med 31 betalende

gæster, Lilje kok, David Jæger og 2 frivillige jægere. Et rigtigt fint og vellykket arrangement, som godt kan tjene som eksempel, hvis der måtte være andre, der kunne få samme ide – en god måde at være i lokalområdet på og også skabe en positiv historie omkring det reguleringsarbejde vi går og laver. Kreds 3 gav et bidrag i hjælp til dokumenterede udgifter.

Et andet arrangement var TMHEs sommerfest, hvor der var søgt om en underskudsgaranti. Dette

blev imødekommet inden for en rimelig ramme, og et mindre underskud blev dækket.

Beretning Grønne Råd og Forum for invasive arter.

Jægerrådet i Århus og dermed de århusianske jægere er repræsenteret i to kommunale råd – det Grønne Råd og Forum for invasive arter ved Christian Johansen. Her har vi sammen med de øvrige friluftsorganisationer, – bl.a.

Dansk Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Sportsfiskerforbund mulighed for at drøfte og komme med forslag til Århus Kommunes indsatser på det grønne område.

Efter en del debat om mårhund i Forum for invasive arter og i Grønt Råd: Vi er omsider blevet enige med både Århus Kommune og Naturstyrelsen om, at der kan ske regulering også på kommunale og statslige arealer, og både Århus Kommune og Naturstyrelsen har indvilget i at bidrage økonomisk. Lige nu er vi, – dvs. Stig Jørgensen i gang med at planlægge indsatsen.

Grøntråds møder.

En gang om året mødes vi med politikerne i Teknisk udvalg. Vores sidste møde fandt sted i august 2022, hvor vi bl.a. drøftede renovering af ådalene, inddragelse af lavbundsjorder og klapning af materiale fra en evt. havneudvidelse og nyt rensningsanlæg.

Vi går ind for inddragelse af egnede arealer til græsning med store dyr, – kvæg og heste, bl.a. fordi det er med til at øge biodiversiteten. Vi mener, det er vigtigt at det foregår med inddragning af ikke kun biologer, men også af erfarne landmænd.

I det sidste år har vi specielt beskæftiget os med planerne om at indtænke vandplanerne i indsatsen for at skabe flere rekreative områder og større biodiversitet.

Et særligt område har været projekt renovering af ådalene og konkret omlægning af Lyngbygård Å. Her vil åen blive

omlagt i en strækning nord for Årslev Engsø med det formål at skabe bedre muligheder for opgang af gydefisk, – bl.a. ørred. (planche).

Århus Kommune har planer om at dumpe meget store mængder materialer fra en evt. udvidelse af containerhavnen og et nyt rensningsanlæg i Tangkrogen, – i områderne omkring Hjelm Dyb og ud for Fløjstrup Strand. Det har vi sammen med de øvrige grønne organisationerne protesteret imod, fordi vi mener det vil føre til alvorlige skader for flora og fauna, og vi har netop i går den 17. januar deltaget i et stort anlagt borgermøde om emnet.

Projekt Kysthjælper.

Dansk Lystfiskerforbund er initiativtager til det 5- årige projekt, der har til formål at forbedre det kystnære havmiljø til gavn for flora og fauna. DJ indgår sammen med en lang række friluftsorganisationer i projektet både på landsplan og i de 5 lokalområder, der er udpeget, – heriblandt Århus bugten. Udover den generelle indsats går projektet konkret ud på at udlægge stenrev, udsætning af muslingeyngel hvor det er relevant og plantning af ålegræsområder.

Arbejdet er allerede gået i gang i Århusbugten og har stor lokal opbakning.

Jeg vil slutte med at takke for det gode og engagerede samarbejde i Jægerrådet og jeg glæder mig til det kommende år.

Ole Madsen Formand for Århus Jægerråd.

Kommentarer efter beretning:

Per Evan hvad med regulering af kronvildt syd i AAK.

Christian det er ikke muligt, er diskuteret med kommunen/PT, grundet naboer.

Niels Peter Emdal, der er ikke problemer med nabo, registeret til snak med AAK.

Adam Aarhus Jægerforbund, hvorfor kan DJ ikke lave en skabelon, for GDPR.

Morten Beder Malling Jf., hvad med et kursus i GDPR.

Dan Lillebæk tag lederkurser i DJ, dette omhandler også GDPR.

Torben GDPR handler om hjemmesider, jagtforeningernes person sikkerhed, hvad må gemmes og hvad må ikke.

Der er igen set mårhunde ved Egå Engsø, Stig korrekt men det er et vanskeligt område, publikum og ingen stiger.

 

Afstemning beretning godkendt ved klap fra salen.

Slut kl. 19.40 bemærkning Peter Mulvad tak til Ole og Nikolaj

 

 1. Pause – madder – kaffe- øl/vand kl. 19.45 – 19.55

 

 1. Oplægsholder v. skovfoged og vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus kl. 20.00.

Vildtkonsulent Sander Hestbæk Markus, fra Naturstyrelse Kronjylland foredrag om:

Råvildt: Det går ikke godt for råvildtet der er kun 1/3 af det der var da det gik bedst.

Der ses dyr med diarré, afmageret med høj parasit belastning med svælgbremser, lungeorm og ikke mindst pelslus.

Hvad er problemet, vi ved det ikke men der er dyr som er meget medtaget, de er tydelig afmagret, selv om mavesækken er fyldt op.

Anne Sofie Hammer KH Universitet vil gerne have oplysninger ind.

Lidt bemærkninger forslag m.v., Torben noget på vej fra Hjortevildtrådet, omkring støtte til undersøgelser.

Ræv og krage er de værste prædatorer vi har, hvor ræven er den værste i f.t. råvildt.

Så husk ud og regulerer ræv på jeres revirer.

Sandro sætter spørgsmålstegn ved om vi skyder de rigtige dyr (Rådyr), er det godt når det lyder

” her skyder vi kun 6ender”. Det vi sige vi skyder de stærke dyr væk og dermed også de stærke gener. Kan det på sigt give svagere dyr, der lettere får sygdomme?

 

Der var flere emner oppe at vende, men Sandro tog ikke ”politiske” spørgsmål op, det var tiden ikke til.

Vildtskadebekendtgørelse, Jagt / regulering og prædatorenes betydning.

Ræven og mårhund er det store problem og vaskebjørn er desværre på vej.

 

 1. Valg af 6 delegerede og 4 suppleanter til Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab (10/6 2023)
 2. 20.45

Følgende valgt med stemmer.

Peter Mulvad 16

Jakob Frandsen 17

Nickolaj Kjærgård 25

Stig Jørgensen 30

Dan Lillebæk 27

Lars Pank 35

Ole Nørskov 20

Valgt 4 Suppleanter, i medenstående rækkefølge.

1 Peter Mulvad 40383294 peter@mulvad .dk

2 Daniel Daugbjerg 23951199 danielvisti@gmail.com

3 Almir Terzic 30660612 almirterzic57@gmail.com

4 Frederik Kraghede 20748689 frederikbkraghede@live.dk

 

 1. Oplæg ved HB- medlem Torben Schultz Jensen og form. for kreds 3 Raider Lænø. kl. 21.00-21.35

Torben ingen slides i aften, men hvad sker der derude, vil gerne høre holdning til God jagt i Generationer.

Ole Nørskov, til sommerfest havde vi god hjælp af Torben, tak.

Nogle arter er på tilbagegang f.eks. agerhøns, DJ er på vildts side.

Torben samarbejde på tværs bliver vigtigt – vi skal have styr på data, ellers har vi ingen gode argumenter.

Adam hvor er landbruget i den debat – landbruget skal også yde noget.

De 4 % ekstra der tages ud af drift, skal forvaltes rigtigt – Michael de gamle marksted skal bevares.

Torben der skal være markstriber og læhegn, træer over Torbens højde skal fjernes.

Peter hvad med spørgsmål om naturnationalparker, hvad er DJs holdning?

Vil ikke stille sig udenfor kun hegn lave. Reider der skal lokalopbakning ind i projkterne.

Torben, Rewilding skal være efter regler for dyrevelfærd.

DJ der er brug for mere natur og ledelinjer vigtigt.

Alex 4% i naturtiltag, dagsorden mere natur – det kommer der er håb.

Peter DJ overser hvad er naturopfattelsen, hvad er principper sprænge træer. Vi overser 95% af det vi kan blive enig om, Torben vi er på vildtets og naturens side under hegn ikke på vildes side.

Christian fake news på nettet. -Interessante modstander.

Ole markvildtlav – hvor mange er der i kredsen, Reider ?.

Morten træfældning har ødelagt det der skal ske, vi gider ikke udsætning af fugle, jagtudlejer skal med ellers gider vi ikke. Landbrug ny reform yderligere 4% de har fået kompensation.

Peter den vilde natur, vi jægere er de eneste der kommer ud i naturen.

 1. Lodtrækning om jagter på kommunale arealer.

38 jagter uddelt 68 til foreninger i alt 106 stk.

Riffelskydning i Skibby, starter skydning fra 1. mandag i april.

Arrangement udsendt til medlemmer, der står på Harlev skydebane, det er i Skibby riffelskydebane, d. 25 januar.

 

 1. Evt.

Jesper Brixen fra DJ fik ordet. Han er den politisk konsulent i DJ på det lokale område og vores hjælp til at komme i kontakt med kommunerne herunder politikerne. Der sker utroligt meget i disse år som vi gennem Grønt Råd kan være med til at påvirke for at støtte naturen, her kan nævnes solcellerparker, vindmøller og naturgenopretningsprojekter.

PFAS der sker noget på området og der vil blive holdt intro kurser for jægerråd.

Jespers baggrund – har arbejdet med politik i mange år haft reklamebureau, arbejdet i Favrskov kommune.

 1. Afslutning

Afslutning af dirigent Cristian

Med tak for god deltagelse.

Ole tak for at I kom, vi glæder os til det fremtidige arbejde. Slut Kl. 22.00

 

Med jægerhilsen

SSJ

Michael Nielsen

PDF bilag: Referat Fra Årsmødet I Aarhus Jægerråd 2023