Teknik og Miljø i Aarhus kommune har i samarbejde med Aarhus jægerråd fornøjelsen at invitere til 2 klapjagter:

  • Tirsdag den 6. december 2022 fra 9.00 til 15.30

Mødested er : Parkeringspladsen (den gamle) ved Moesgård Museum

Frokost: Medbragt mad indtages på ”Emmalyst”.

Kommunen er vært med drikkevarer og kaffe.

Jagterne foregår i Moesgaardskoven syd for Aarhus, og er hvert år leveringsdygtig når det gælder en blandet parade.

Nyjægerjagterne er et tilbud for nye jægere, som er medlem i en af Aarhus Kommunes jagtforeninger.

For at kvalificere sig som nyjæger, skal du have taget dit jagttegn/haglskydeprøve indenfor de seneste tre år.

Tilmelding sker til:

Nikolaj Kjærgård, Aarhus Jægerråd på E-mail:Nk2010@live.dk

Husk at skrive:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Hvilken dag du vil med på jagt
  • Hvilken forening du er medlem af
  • Hvis du kan begge datoer så skriv det, så får du tildelt en dag.

OBS – meld dig kun til hvis du er nyjæger og sikker på at kunne deltage på jagten

SU senest d. 9/10 på mail hvorefter man også snarest derefter får at vide, om man har fået plads eller ej.

Der må kun anvendes patroner, som er godkendt til jagt i skov.

Husk gyldigt jagttegn og kniv.

Med venlig hilsen
Nikolaj Kjærgård
Nyjægerudvalget, Aarhus Jægerråd

Med jægerhilsen
SSJ
Michael Nielsen

 

PDF bilag: Nyjægerjagt 2022