Skødstrup Sogns Jagtforening afholder ordinær Generalforsamling, torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af en revisor og en revisor suppleant
 9. Eventuelt

I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Gert Thomasen
 • Jens O. Pedersen
 • Morens Hastrup

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg er villige til genvalg.

I år er følgende suppleanter til bestyrelsen på valg:

 • suppleant – Niels Jørn Jensen

Niels Jørn Jensen er villig til genvalg.

I år er følgende revisor og revisorsuppleant på valg:

 • Revisor Kristian Thiede
 • Revisor suppleant Torben Thomasen

Begge er villige til genvalg.

Indkomne forslag der skal behandles på Generalforsamlingen skal være foreningen i hænde, senest 3 uger før afholdelse af Generalforsamlingen.

Foreningen vil være vært ved en let anretning efter generalforsamlingen. Vi håber at se så mange som muligt.

Med Jæger hilsen
SSJ

PDF bilag:Indkaldelse Til Generalforsamling 2023