Invitation til Bevægelsesjagt på Djursland lørdag den 21. januar 2023 kl. 10.00 – 15.30

Kære jagt ejer/-lejer

Bevægelsesjagten afholdes for 4.die år af Ryomgård & Omegns Jagtforening. Hovedformålet er at få et indtryk af bestandene af rå-, då- og krondyr og evt. en regulering af bestandene. Dette opnås ved at alle jager på eget revir mellem kl. 10:00 – 12:00. Med flest mulige jagtarealer ”i gang” er chancen for at få vildtet i bevægelse større. Dette giver bedre muligheder for dels at få et bedre indtryk af bestanden af klovbærende vildt (rå-, då- og krondyr), dels chancer for at få noget for. (Den enkelte afgør naturligvis hvad der afskydes i hans/hendes revir).

Program lørdag 21. januar 2023:

  1. 10:00 – 12:00 Alle jager på egne revirer. (Tilmelding ønskes pga. vildtoptælling)
  2. 13:00 – ca. 15:30 Vi mødes på Meilgaard Slotskro, Meilgaardvej 7, 8585 Glesborg, til fællesspisning, hyggesnak og foredrag om vildtet på Djursland. Desuden lodtrækningspræmier om bukkejagter, jagtgrej, lerdueskydning m.m. (Tilmelding og betaling påkrævet).

Tilmelding er først gældende efter indbetaling af kr. 250,- på mobile pay 81 17 63) og mail til: ole.severinsen@sol.dk

Tilmelding er efter ”først til mølle”-princippet, dog senest 5/1 2023.

Alt det praktiske:

  • Formålet med bevægelsesjagten er observation og optælling, og evt. regulering af klovbærende vildt. Men ikke mindst de gode, fælles jagtoplevelser. Sammen kan vi få et godt indtryk af vildtbestanden; både i antal og sundhedstilstand.
  • Observationerne mailes efter jagten til ole.severinsen@sol.dk og videreformidles til alle jagtdeltagere. Endvidere gives de til Hjortevildt Djursland til hjælp med det årlige bestandsestimat.
  • Deltagelse i jagten kl 10 – 12 er gratis: Alle, der har jagt på Djursland, kan tilmelde sig pr. mail til ole.severinsen@sol.dk
  • Deltagelse i eftermiddagens arrangement kl. 13 – ca. 15:30 koster kr. 250,- og starter med et varmt måltid og kaffe, derefter spændende foredrag og lodtrækning. Blandt præmierne er bukkejagt på Løvenholm Gods, en skydebanedag på Midtdjurs Flugtskydningscenter, div. sponsorgaver fra Djurs Jagt Center (Auning), rødvin etc.

Med jæger hilsen
SSJ

PDF bilag: Bevægelsesjagt Djursland 2023