Bevægelsesjagten afholdes for 5.te år af Ryomgård & Omegns Jagtforening.

Hovedformålet er at få et indtryk af bestandene og evt. regulere. Dette opnås da alle jager fra solopgang til kl. 11:00. Med flest mulige jagtarealer ”i gang” er chancen for at få vildtet i bevægelse større. Derved får vi et bedre indtryk af vildtbestanden og større chancer for at få noget for. Den enkelte afgør naturligvis hvad der afskydes i hans/hendes revir.

Program lørdag 27. januar 2024:

  • Fra solopgang ( 08.23) til kl. 11.00. Alle jager på egne revirer. (Tilmelding ønskes til vildtoptælling).
  • Fra kl. 12.00 til ca. kl. 15.00. Fælles spisning, hyggesnak og foredrag inkl. lodtrækning på Meilgaard Slotskro. Tilmelding og betaling er påkrævet.

Først serveres en god varm ret, så hjemmelavet lagkage og kaffe. Derefter et spændende og højaktuelt foredrag m. vildtbiolog Niels Kanstrup, dr.techn. i riffelammunition og alvidende om alskens dyreliv.

Alt det praktiske:

  • Deltagelse i jagten fra solopgang ( 08.23) til kl. 11.00 er gratis.

Alle, med jagt på Djursland, kan tilmelde sig til severinsen@sol.dk Jeres vildtobservationer indtastes i Jægers app eller mailes til ole.severinsen@sol.dk. Det samlede resultat videreformidles til ALLE jagtdeltagere, inkl. Hjortevildt Djursland til hjælp med det årlige bestandsestimat.

  • Deltagelse i eftermiddagens arrangement fra kl. 12.00 til ca. kl. 15.00 på Meilgaard Slotskro, Meilgaardvej 7, 8585 Glesborg

Først et varmt måltid inkl. øl/vand, derefter kaffe og hjemmelavet lagkage. Så er vi klar til et spændende foredrag med vildtbiolog og dr.techn. Niels Kanstrup, som fortæller om blyfri jagtammunition. Inden vi takker af for dagen trækkes lod om lidt præmier. Så der er noget at køre hjem på.

Tilmelding er gældende efter indbetaling af kr. 265,- kr. på MobilPay 21 78 98 38 og mail til: severinsen@sol.dk. Tilmelding efter ”først til mølle” princippet, senest 7. januar 2024.

Knæk & Bræk
SSJ

PDF bilag: Bevægelsesjagt Djursland 2024