Torsdag den 21. februar kl. 19.00 afholder SSJ årets trofæaften i klubhuset. Aftenen vil starte med et foredrag om mårhunden.