Den årlige Bevægelsesjagt på Djursland afholdes lørdag den 27 januar 2024. Jagten foregår på ens eget revir og skal forstås som en koordineret fælles jagt på alle revirer på hele Djursland. Hovedformålet er at få et indtryk af bestandene af vildt